Julia2421

17 tekstów – auto­rem jest Ju­lia2421.

Nie wy­puszczę Cię na­wet pod­czas trzęsienia ziemi...;* 

myśl • 6 lipca 2011, 10:30

Łat­wo puścić w obieg głupią plotkę, al­bo spra­wić ko­muś przyk­rość podłym tekstem... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 lipca 2011, 14:53

Prak­tyczne po­dejście do życia może cza­sem zadzi­wić, ale ktoś mu­si pil­no­wać porządku... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 lipca 2011, 15:45

Pa­miętaj, że każda, na­wet zła przy­goda, może Cię cze­goś nauczyć... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 czerwca 2011, 07:47

Twój urok spra­wia, że ludzie przy To­bie, czują się jak w we­sołym miasteczku... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 czerwca 2011, 22:30

Szczęście znaj­dziesz tam gdzie Twoi Przyjaciele... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 marca 2011, 06:28

Przy­naj­mniej raz dzien­nie prze­noszę się do świata marzeń... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 lutego 2011, 17:28

Śpiąc śnisz, śpiąc marzysz, śpiąc i śniąc od­kry­wasz swo­je naj­skryt­sze marze­nia, po­tem zos­ta­je tyl­ko czas na odzwier­cied­le­nie swoich fan­tazji ... :* 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 lutego 2011, 11:16

W życiu liczą się te war­tości, które spra­wiają że w Naszych ser­cach gości radość... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 lutego 2011, 14:27

Nie ma ludzi bez serc, są ludzie bez skru­pułów ... 

myśl dnia z 12 października 2016 roku
zebrała 37 fiszek • 10 lutego 2011, 14:22
Julia2421

Zawsze chciałam być odporna na zło tego świata, lecz ono mnie przerasta i prowadzi do zadumania nad własnym losem…

Zeszyty
  • Moje wspomnienia... – To co było nie wróci, ale zaw­sze zos­ta­wi w naszych ser­cach ślad is­tnienia ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność